Information till ungdomarna

I år är beslutat att de ungdomar som är födda år 2007 kan söka feriepraktik. De ungdomar som är födda 2006 eller går gymnasiesärskolans tredje år kan söka sommarjobb.  Ni som är folkbokförda i Vara kommun, kan söka feriepraktik/sommarjobb hos kommunens resultatenheter samt föreningar. 

Tänk på att det är olagligt att ange fel personnummer.

Praktikregler

Feriepraktik: Du får praktisera 3 veckor (en period), 6-8 timmar per dag och max 90 timmar. 

Sommarjobb: Du jobbar 3 veckor (en period), 8 timmar per dag och max 120 timmar. 

Lottning

När vi blir klara med lottningen, som görs av systemet, och du som sökt uppfyller villkoren, blir du erbjuden en plats/ reservplats via e-post.

Obligatoriskt informationsmöte

På vilket sätt vi kommer hålla detta möte är inte klarlagt ännu. 

Mötets utformning meddelas dig som ansökt samt tackat Ja till erbjuden plats.

Lön

Feriepraktik:  55 kr/tim max 90 timmar.

Sommarjobb: 85Kr/tim max 120 timmar

Lönen utbetalas till Sparbanken Vara. Har du konto på annan bank tar du kontakt med Sparbanken Vara innan utbetalning av din lön och anger till vilken bank, clearing  samt kontonummer lönen skall betalas till. Om du missar meddela banken utbetalas lönen senare via postavi.

Blankett

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/434.4.2b543913a42158acf800028955.html?q=SKV434

 

 

 

Termenul de depunere a cererii a expirat.

Inapoi