logo

Ansök till Leg. Sjuksköterska natt


1. Är du i dagsläget anställd i Vara kommun? *

  •  Ja jag är i dagsläget tillsvidareanställd i Vara kommun.
  •  Ja jag är i dagsläget visstidsanställd/timanställd i Vara kommun.
  •  Nej jag är i dagsläget inte anställd i Vara kommun.